Massetransport

Vi sørger for at overskuddsmasse etter graving blir fraktet vekk.
Vi frakter det meste av masse.