|

Planering

Planering er det mye av. Vi har bulldoser med bredt skjær som får med mye masse på en gang. Den er effektiv når mye masse skal flyttes langt.
Vi utfører alt innen planering av tomter , og arbeid relatert til dette. Vi er med fra den første utgravingen til ferdigstillelse av uteområdet.

Similar Posts